Nie wiem o trawie - Tadeusz NowakNie wiem o trawie

Nie wiem, nie wiem o trawie,będę ci śpiewał o niej,
Póki się nie dopasą do jutrzni kare konie.
O wodzie wiem że płynie dumnie przez wszystkie pieśni
Aż się tobie wisienka,wiśnia po wiśni prześni
Nie wiem, nie wiem o maku w nim ci zbuduję zamek
Gdzie przed pięć luster wiedzie trzysta sześćdziesiąt bramek
O lustrze wiem,że patrzy twarzą dawniej nam znaną
I że pająk ją chwyta w sieć coraz gęstszą tkaną
Nie wiem, nie wiem o niebie,może to ci pomoże?
Dzwoniącej kuropatwie przychylne dzwonne zboże
Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę.
To mi tak nie stój przed nią gdy iść przed siebie mogę.
Nie wiem, nie wiem o trawie,będę ci śpiewał o niej,
Póki się nie dopasą do jutrzni kare konie.

Tadeusz Nowak
PS. Obrazy Jacka Yerki