.

.

niedziela, 2 listopada 2014

Wygnanie (fragment II) - Saint-John Perse

Wygnanie
(fragment II)

     Ani wybrzeżom nie poświęcona, ani stronicom książki
nie powierzona czysta pokusa tej pieśni...
     Inni w świątyniach chwytają za malowany róg ołtarzy:
     Moja chwała jest na piaskach, moja chwała jest na pustyni!...
Nie jest błądzeniem, Pielgrzymie,
     Pożądać najbardziej ogołoconej przestrzeni, ażeby złożyć
na grzęzawiskach wygnania wielki poemat zrodzony
z niczego, wielki poemat zrodzony z niczego...
     Świszczcie, proce świata, śpiewajcie, konchy na wodach!
     Wzniosłem na otchłani i dym i opar piasków. Ułożę się
do snu w cysternach i opuszczonych kadłubach statków,
     We wszystkich miejscach daremnych i banalnych, wszędzie
gdzie spoczywa smak wielkości.

     ...Mniej powiewów pieściło ród Juliuszów; mniej przymierzy
asystowało wielkim kastom kapłaństwa.
     Dokąd piaski podążają za swoją pieśnią, tam dążą Książęta
wygnania,
     Gdzie żagle były rozpięte na masztach, tam podąża wrak
bardziej jedwabisty niż sen lutnika,
     Gdzie działy się wielkie czyny wojenne, tam bieleje już
szczęka osła,
     A morze wokół toczy trzask czaszek wyrzuconych na brzeg,
     A jak bardzo wszystkie rzeczy tego świata były dlań marnością,
powiedziały nam pewnego wieczora nad brzegiem świata
     Milicje wiatru w piaskach wygnania..."

     Mądrości piany odmętów! o, demoralizacje ducha
w trzaskaniu soli i mleka z niegaszonego wapna!
     Spada na mnie wiedza rozszalałego okrucieństwa duszy!
wiatr wysławia swoją korsarską chwałę, wiatr wysławia
swoje klęski!
     Jak jeździec ze sznurem w garści na progu pustyni,
     Na najrozleglejszej arenie wypatruje najwznioślejszych
sygnałów.
     A ranek z myślą o nas wodzi swój palec augura po kartach
świętego pisma.

     Wygnanie nie należy do dnia wczorajszego! wygnanie
nie należy do dnia wczorajszego! „O ślady, o przesłanki",
     Rzecze Cudzoziemiec pośród piasków: „każda rzecz na
świecie jest dla mnie nowa!" I narodziny jego pieśni nie są
dlań mniej obce.

Saint-John Perse
przełożył Zbigniew Bieńkowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz