.

.

czwartek, 19 listopada 2015

Klątwy - Cyprian Kamil Norwid

Klątwy
Wspomnij, Panie, na zelżywość sług Twoich
- a jakom ponosił wzgardę w zanadrzu
swym od wszystkich narodów możnych.

                      Psalm LXXXIX
Żaden król polski nie stał na szafocie,
A więc nam Francuz powie: b u n t o w n i k i.

Żaden mnich polski nie bluźnił wszech-cnocie,
Więc nam heretyk powie: h e r e t y k i.

Żaden pług polski cudzej nie pruł ziemi,
Więc poczytani będziem jak  z ł o d z i e j e.

Żaden duch polski nie zerwał z swojemi,
A więc  n a s  uczyć będą - czym są dzieje?

Ale czas idzie - S z l a c h t y - C h r y s t u s o w e j,
Sumienia-głosu i wiedzy-bezmownej;

Ale czas idzie i prości się droga...
Strach tym - co  d z i s i a j  bać się uczą Boga.

Cyprian Kamil Norwid

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz