.

.

czwartek, 30 czerwca 2011

Dialog antyfilozoficzny - Ewa Sonnenberg

Dialog antyfilozoficzny

"Możliwe jest tylko to co zaistniało"?
Pewność dla której porzuca się inną pewność?

"Komponenty świata nie są trwałe"?
Pewność porzucona dla kolejnej niepewności?

W każdym zdarzeniu wiedza innych zdarzeń?
Kiedy znikną ulice na których nie dogoniłam istoty istnienia?


"To co istnieje naprawdę jest niewiadomą do rozwiązania"?
Radość o którą można pytać tylko milczeniem?

"Milczenie: początek i kres"?
"Tym czy jest i nie jest"?

"Byt staje się stosownie do swojej substancji"?
"Stan oczywistości: pojawił się pojawiła się"?

Uśmiechamy się do tego co nas zawstydza?
"Quia parvus error in principio magnus est in fine"?

"Poznanie budzi chęć posiadania"?
Nie ma niczego ponad to czego pragnę?

"Jeśli czemuś nie można zaprzeczyć to jest takie z konieczności"?
"Koniecznym nazywamy to bez czego nie można istnieć"?

"Ideał powinien mieć pierwszeństwo przed rzeczywistością"?
"Im dłużej się przyglądam tym mniej rozumiem"?

"Piękne jest tylko to co dane bezpośrednio"?
Piękno jest pewną odmianą smutku?

Tak jak podziw: leczenie zranionego tygrysa? "Maksimum tożsame z minimum"?

"Pozornie to sprzeczność"?
Każdy centymetr nieoswojonego wiedzie do celu?

"Prawd intuicyjnych jest nieskończenie wiele"?
Prawda zawarła przymierze z drzewami o bardziej czujny szelest?

"Tolle lege tolle lege"?
Za każdym razem czytam te same zdania?

"Co było pierwsze czas czy pamięć"?
Co było pierwsze ty czy świat?

"Wiedza następuje po fakcie"?
Wiedza jest spisem treści do książki której nikt nie potrafi przeczytać?

"Mnóstwo to skończoność nie ograniczona liczbą"?
Czy nie za dużo pojawia się rzeczy które zdarzają się raz na sto lat?

"Przyczyna przyczyn"?
"Coś naśladujące Boga i naśladowane przez wszechświat"?

"Aspekt pełni"?
Ta tak jakby być na szalach wagi?

"To co jednostkowe jest lepsze od tego co ogólne"?
A co z dowodem na istnienie kogoś jedynego?

Najbardziej efektownie brzmią dowody nie wprost?
"Najpiękniejszy jest byt którego nie ma"?

"Nic jest prostsze i łatwiejsze niż coś"?
"Marność litery odsyła nas do duchowej interpretacji"?

"O czym nie można mówić o tym trzeba milczeć"?
"Jeśli istnieje pytanie to jest odpowiedź"?

Ewa Sonnenberg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz