.

.

niedziela, 20 maja 2012

Tryptyk rzymski - Medytacje (Spełnienie - Apocalypsis i Posłowie) - Karol WojtyłaTryptyk rzymski

Spełnienie - Apocalypsis

Kres jest tak niewidzialny, jak początek
Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.
W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny
kres wyraził
w widzialnym dramacie Sądu -
I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt
przejrzystości:
omnia nuda et aperta ante oculos Eius!
Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję:
"Pójdźcie błogosławieni... idźcie przeklęci"...
I tak przechodzą pokolenia -
Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi,
z której zostali wzięci.
"Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz".
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe - oto teraz martwe.
To co było piękne - oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Posłowie 
(fragment)

Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów -
Przejrzystość sumień -
[...]
Nie zapominajcie: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius!
Ty, który wszystko przenikasz - wskaż!
On wskaże...

Karol Wojtyła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz